Jak z naszą prenumeratą otrzymać rabat 8gr/l na stacjach Orlen?

Mam już kartę BIZNESTANK

✅ Przygotuj kopie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej

✅ Udaj się z nimi na jedną z wybranych stacji ORLEN i załóż kartę BIZNESTANK

✅ Prześlij do nas numer karty w formularzu na tej stronie

Jakie dokumenty trzeba przygotować?

Zaświadczenie o nadaniu nr NIP

Jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatków od działów specjalnych produkcji rolnej

- lub zaświadczenie o wielkości użytków rolnych z Urzędu Gminy dokumenty potwierdzające nadanie nr ewidencji producentów z ARiMR

- lub wpis do ewidencji producentów z ARiMR

- lub zaświadczenie o nadaniu nr REGON lub rozporządzenie na podstawie którego rolnik prowadzi działalność

Jeśli posiadasz już kartę BIZNESTANK

wypełnij formularz aby skorzystać z rabatu 8gr/l.

Chętnie poinformujemy Cię o seminariach, szkoleniach, konkursach, usługach/produktach adresowanych do branży rolniczej. Przekaz dostosujemy do Twoich potrzeb w oparciu o dane o twojej działalności przekazane nam teraz i/lub w kolejnych kontaktach. Czasem zapytamy o opinię na temat naszej oferty i dostarczanych Tobie treści. Zawsze masz prawo do sprzeciwu w tym zakresie. 
* Zakreślenie pola oznacza zgodę na przekaz profilowanych treści marketingowych i handlowych, zawsze możesz ją cofnąć. 
<br/>

2. Zgadzam się na przekazywanie mi profilowanych informacji marketingowych i handlowych przez PWR dotyczących ofert PWR, spółki powiązanej AgriContact Sp. z o.o. i ich partnerów poprzez:


Administratorem Twoich danych jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o (PWR/my), ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Dane z formularza nie podlegają automatycznym decyzjom. Cele przetwarzania:(1)realizacja zamówienia, (2)marketing bezpośredni (wysyłka pocztowa) i (3) przekaz treści marketingowych i handlowych zgodnie z udzielonymi zgodami; w tym z użyciem profilowania, (4)badania rynku i opinii w zakresie dostarczanych treści; (5)zabezpieczenie roszczeń. Podstawa przetwarzania: (1) umowa (RODO art. 6 ust.1 lit b), (2,3,4,5) nasz uzasadniony interes (RODO art. 6 ust.1 lit f), którym jest promowanie oferty PWR i naszych Partnerów oferujących produkty/usługi dla branży rolniczej, poznanie Twojej opinii o dostarczanych treściach i zabezpieczenie roszczeń; Twoja zgoda na komunikację marketingową na telefon, e-mail, sms/mms. Informacje będą dostosowane do Twoich zainteresowań w oparciu o dane na temat Twojej działalności podane nam teraz i/lub w przyszłych kontaktach. Czas przetwarzania: zależnie od celu: przez czas trwania usługi, do odwołania zgody, lub złożenia sprzeciwu. Odbiorcy danych: firmy wspierające nas w realizacji ww. celów: świadczące usługi hostingowe, pocztowe, telekomunikacyjne bądź finansowe oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Twoje prawa: zależnie od celu przetwarzania danych masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu, przenoszenia, prawo wycofania w każdym czasie każdej ze zgód bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem, prawo żądania usunięcia danych. Stwierdzając niezgodne z prawem przetwarzanie danych możesz złożyć skargę do Prezesa UODO. Kontakt z PWR: tel. 61 869 06 30, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych email: daneosobowe@pwr.agro.pl, więcej informacji o danych osobowych w Polityce Prywatności

Click to play video

O czym przeczytasz w najnowszym wydaniu?

Chcę zamówić bezpłatnie
www.pwr.agro.pl
bok@pwr.agro.pl
61 886 29 02

Polskie Wydawnictwo Rolnicze

ul. Metalowa 5

60-118 Poznań